Osloungdommens motorsenter Osloungdommens motorsenter - Vil du bli medlem?
trenger en beskrivelse

Vil DU bli medlem?

Medlemskapetet innebærer tilgang til verkstedet og låning av verktøy. Du kan få hjelp og svar av de ansatte på motorsenteret når det gjelder mekking på kjøretøy. Det er en trivelig atmosfære og vennlige medlemmer. Tilgang til klubbhuset for sosiale aktiviteter. Invitasjoner til arrangementer for sosialt samvære.

For å bli medlem i OMK, må du være i aldersgruppen 16 til og med 25 år. Medlemskapet er tilgjengelig for ungdom med bostedsadresse i Oslo og Akershus. For å få medlemskap kreves det kontigent, full identifikasjon, og passfoto.

Innmelding skjer ved oppmøte på motorsenteret i åpningstidene.

Motorsenterets åpningstider er:
Hverdager: mandag til torsdag 17.00-22.00
Helg: Lørdag 1 gang pr måned. Følg med på facebook og hjemmesiden for oppdatert åpningstider på lørdager da dette kan variere.

Vi ønsker deg velkommen som medlem i OMK!

 

Skatehallen er åpen for all ungdom og krever ingen medlemskap!

Satser for kontigenten:

16 – 18 år kr. 150,-
18 – 21 år kr. 350,-
21 – 23 år kr. 450,-
23 – 24 år kr. 550,-
24 – 25 år kr. 650,-
Satsene gjelder inntil fylte år ved tegning av medlemskap. Eksempel: Er du 18 år er kontigenten kr. 350,-